اوباما: بازگشایی سفارت‌های کوبا و آمریکا نشانه آن است که نباید در گذشته حبس بود

10 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایالات متحده و کوبا توافق کردند سفارتخانه های خود را در پایتخت های یکدیگر بازگشایی کنند، امری که گامی مهم برای ترمیم روابط خصمانه بیش از ۵۰ سال اخیر دو کشور قلمداد می شود.