دیپلماسی فرهنگی و آغاز فصلی تازه در روابط آمریکا و کوبا

05 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیدار تاریخی رئیس جمهوری آمریکا از کوبا به پایان رسید. این نخستین سفر رئیس جمهوری آمریکا به کوبا پس از هشتاد و هشت سال بود. اما روابط دیپلماتیک دو کشور آمریکا و کوبا نه تنها در سطح سیاسی که در سطح فرهنگی هم از سر گرفته می شود. گزارش سارا دهقان