اوباما: هیچ کشوری از خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی در امان نیست

11 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه از پهناورترین منطقه حفاظت شده آبزیان در هاوایی بازدید می کند. باراک اوباما پیشاپیش دیدار از پاپاهاناموکاکی به گروهی از رهبران کشورهای حاشیه اقیانوس آرام گفت هیچ کشوری از خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی در امان نیست و مبارزه با آن همکاری همه کشورها را می طلبد.