رئیس جمهوری آمریکا در آرژانتین؛ باراک اوباما در پارک قربانیان رژیم کودتا حاضر می شود

04 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزاران نفر از مردم آرژانتین از باراک اوباما رئیس جمهوری آرژانتین که برای دیداری دو روزه وارد آن کشور شده است، پیش از برگزاری مراسم استقبال رسمی در کاخ ریاست جمهوری، در خیابان های بوئنوس آیرس، پایتخت آن کشور استقبال کردند.