اوباما در آرژانتین: من اینجا هستم، چون جهان اشتیاق شما را برای تعامل دوباره مشاهده کرد

05 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موریسیو ماکری رئیس جمهوری آرژانتین سفر پرزیدنت اوباما به آن کشور را که امروز پایان می گیرد،نشان دوستی آمریکا خواند و گفت، آرژانتین با همان ارژش های آمریکایی رشد کرده است. اوباما دیشب در ضیافت شام رئیس جمهوری آرژآنتین دیدارش از آن کشور را موجبی برای رقم خوردن فصلی جدید روابط بین دوکشور توصیف کرد.