اوباما در مراسم احترام به قربانیان "جنگ کثیف": برخورد آمریکا با نقض حقوق بشر در آرژانتین درست نبود

06 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می گوید ایالات متحده در محکوم ساختن نقض حقوق بشر در آرژانتین در حکومت دیکتاتوری از ۱۹۸۳-۱۹۷۶ کند عمل کرد. آقای اوباما ابن موضوع را روز پنجشنیه در مراسم ادای احترام به قربانیان "جنگ کثیف" در بوئنوس آیرس عنوان کرد.