اوباما حضور سربازان آمریکایی در افغانستان را تا سال ۲۰۱۷ تمدید کرد

23 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با اعلام این که "به عنوان فرمانده کل قوا، اجازه نمی‌دهم یک بار دیگر افغانستان مخفی‌گاه امن تروریست‌ها برای حمله به ملت ما شود،" ماموریت سربازان آمریکایی در افغانستان را تمدید کرد.گزارش شهلا آراسته