آمریکا کمک های جدید برای افغانستان در جنگ با طالبان می فرستد

21 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری آمریکا پس از ماه ها بحث و تبادل نظر سرانجام طرح جدیدی برای کمک به نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ با طالبان تصویب کرد. طرحی که افزایش حمله های هوایی علیه ایران گروه را در صورت نیاز افزایش می دهد.