اوباما در روز مادر آمریکایی: مرخصی زایمان با حقوق حق مادران است

18 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما روز شنبه پیام هفتگی خود را به روز مادر اختصاص داد. او گفت، گرچه اهدای شاخه گل به مادران پسندیده است، اما امیدوار است در این روز تصمیم گرفته شود تا کارهای بیشتری انجام دهیم که متناسب با احساس عشق و احترامی باشد که حق مادران است.