اوباما از تکمیل مقررات افزایش شمار کارمندان مشمول اضافه کار را تکمیل کرده است

01 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری آمریکا می گوید، وزارت کار این کشور مقررات مربوط به افزایش شمار کارمندان و کارگران مشمول دریافت اضافه کار را تکمیل کرده است. دریافت اضافه کار یکی از مهمترین اقداماتی است که به افزایش دریافتی طبقه متوسط منجر می شود.