پیام اوباما در روز پدر: پرهیز از نفرت را به فرزندان یاد دهیم

29 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی به مناسبت روز پدر، از پدران و مادران خواست که علاوه بر حمایت از فرزندان، به آنان دوری از نفرت را هم آموزش دهند. آقای اوباما گفت: باید کاری کنیم که فرزندانمان به آسانی به اسلحه دسترسی پیدا نکنند.