دیدار رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر ژاپن

08 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ژاپن اتحاد دو کشور را بسیار قوی میدانند. گسترش روابط دفاعی و اقتصادی از جمله موضوعهای گفتگوهای دو رهبر بود. شینزو آبه از این دیدار رسمی استفاده کرده تا آمادگی خودرا برای تقبل مسئولیتهای امنیتی در آسیا به نمایش بگذارد. گزارش گیتا آرین