اوباما: جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تعهد جدی من بوده است

13 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما: آمریکا و اسرائیل یک هدف را دنبال می کنند و آن این است که مطمئن شویم ایران به سلاح اتمی دست نیابد. این تعهد جدی من حتی قبل از انتخاب به ریاست جمهوریم بوده و طی سالهای دوره ریاست جمهوریم همواره این تعهد جزو سیاستم درباره ایران بوده است.