نظر پرزیدنت اوباما در مورد چگونگی کاهش تحریم ها علیه ایران

28 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آقای اوباما گفت دو سناتور باب کورکر و بن کاردین که دست اندرکار تجدید نظر در متن طرح بودند معتقدند تغییر دیگری در آن صورت نخواهد گرفت و در صورت حصول به توافق نهائی کنگره فقط آنرا بررسی خواهد کرد و برای تأئید یا رد کردن آنرا به رأی نخواهد گذاشت.