انتقال برخی از تسلیحات به ادارت پلیس محلی در آمریکا ممنوع می شود

29 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، محدودیت های جدیدی برای استفاده از تسلیحات نظامی در نیروهای پلیس وضع کرده است.چندین مورد از کشته شدن سیاهپوستان در مواجهه با پلیس در ماه های اخیر، به نگرانی و ناآرامی در برخی از شهرهای آمریکا منجر شد، و این محدودیت ها نیز در پاسخ به آن نگرانی ها اعلام شده است.