اوباما: مداخله روسیه در جنگ داخلی سوریه نشانه ضعف موقعیت اسد است

28 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری آمر یکا می گوید دخالت روسیه در جنگ داخلی سوریه نشانه ی ضعفِ موقعیت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور است. باراک اوباما می گوید اگر رهبرِ کشوری قوی باشد در میان مردمش مشروعیت داشته باشد و بتواند خود کشور را اداره کند نیازی نیست کسی برای پشتیبانیِ او نیرو برایش اعزام کند.