بررسی فیلم «من سرچشمه»: تقابل علم و اعتقاد

29 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

این فیلم، در باره تحقیق وسواس آمیز یک دانشمند بیولوژی مولکولی است در باره ساختار چشم انسان، که به بحث در باره ماورالطبیعه و رد وجود خدا می انجامد. نقد و بررسی از بهنام ناطقی.