بررسی فیلم «من سرچشمه»: تقابل علم و اعتقاد

29 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این فیلم، در باره تحقیق وسواس آمیز یک دانشمند بیولوژی مولکولی است در باره ساختار چشم انسان، که به بحث در باره ماورالطبیعه و رد وجود خدا می انجامد. نقد و بررسی از بهنام ناطقی.