نزول آزادی مطبوعات به پائین ترین درجه

11 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

با وجود تنوع روز افزون ابزارهای اطلاع رسانی، گزارش جدید خانه آزادی در مورد «آزادی مطبوعات» حاکی از آن است که با توجه به سرکوب رسانه ها، آزادی مطبوعات طی دهه گذشته به پائین ترین درجه خود نزول کرده است.