نظرات متفاوت شهروندان درباره بوی بد و ناشناخته تهران

12 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درحالی که دستگاه‌های مسئول درباره علت بوی بد و نامطبوعی که چهارشنبه در تهران استشمام می‌شود، اطلاعات ضد و نقیض می‌دهند، تعدادی از شهروندان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گمانه‌زنی‌های مختلفی طرح کردند.

درحالی که دستگاه‌های مسئول درباره علت بوی بد و نامطبوعی که چهارشنبه در تهران استشمام می‌شود، اطلاعات ضد و نقیض می‌دهند، تعدادی از شهروندان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گمانه‌زنی‌های مختلفی طرح کردند.