نظر رسول نفيسی درباره انتخابات

07 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظر رسول نفيسی، جامعه شناس