نظر منفی شهروندان کانادایی نسبت به مهاجران غیرقانونی

30 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنا به يک نظرسنجی تازه، نزديک به نيمی از شهروندان کانادا خواستار اخراج افرادی شده‌اندکه به طور غيرقانونی از مرز آمريکا وارد کانادا می‌شوند