نزدیکان نازنین زاغری با روشن کردن شمع مقابل سفارت ایران در لندن به انتظار آزادی او هستند

27 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ریچارد راتکلیف همسر انگلیسی نازنین زاغری با جمعی از اهالی محله همپستد لندن با روشن کردن شمع در مقابل سفارت ایران در بریتانیا در خواست آزادی نازنین را کرده اند.