نظارت بر پوشش دانشجویان در دانشگاه ها

21 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظارت بر پوشش دانشجویان در دانشگاه ها و تلاش برای تثبیت الگوی پوششی مد نظر جمهوری اسلامی موضوعی است که پیش از این بارها مورد بحث قرار گرفته است. اما امسال و چند ماه پیش از آغاز سال جدید تحصیلی مقامات ایرانی موضوع پوشش دانشجویان را مجددا مطرح کرده اند. گزارش از احمد باطبی.