نظام وظیفه اجباری

19 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نزدیک به ۹۰ سال از قانون نظام وظیفه اجباری می گذرد. به نظر شما زمان اصلاح یا تغییر این قانون فرا رسیده یا نه؟ یک ارتش حرفه ای کارامدتر است یا ارتش داوطلبی؟