نظام قانون گذاری آمریکا

14 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در انتخابات سراسری چهار سال یکبار در آمریکا علاوه بر رئیس جمهوری و معاون وی، تمام ۴۳۵ عضو مجلس نمایندگان، سی و سه (۳۳) سناتور و همچنین تعدادی از فرمانداران آمریکا در انتخاباتی آزاد و منصفانه از سوی مردم بر گزیده می شوند. در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۲ آمریکا بدست آوردن اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان برای دموکرات ها حائز اهمیت فراوان است.