نیروهای اوکراین می گویند اسلوویانسک را پس گرفتند

15 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک پایگاه شورشیان هوادار روسیه در شرق اوکراین تحت کنترل نیروهای دولتی اوکراین قرار گرفت. یک مقام ارتش اوکراین با علام این خبر گفت که نبرد با جدایی طلبان در مناطق دونتسک و لوهانسک همچنان ادامه دارد. گزارش از بابک راد.