نيروهای انتظامی ونزوئلا به دفتر حزب مخالف حمله بردند

29 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی از فعالان ضد دولتی در ونزوئلا، یکی از رهبران مخالف را که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، نجات دادند. پیشتر، نیروهای امنیتی به دفتر اصلی ترین حزب مخالف در آن کشور هجوم بردند. گزارش از مهدی آرمی.