نیروگاه برق مجانی هدیه ایران به عراق

01 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سالهای اخیر جمهوری اسلامی پروژه های زیربنایی فراوانی را در کشور های عموماً فقیر جهان برعهده گرفت. این بار رسانه ها از پروژه ای خبر میدهند که طبق آن قرار است ایران به صورت مجانی در عراق یک نیرو گاه تولید برق تاسیس کند. گزارش از احمد باطبی.