نیویورک؛ شهری که موش ها و آدم هایش ۲۴ ساعته در جنب و جوش اند

02 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سال جاری، به شکل کم سابقه ای، پیامگیر تلفن مستقیم شکایات شهر ِ نیویورک، ۲۴۰۰۰ پیام با محتوی یکسان، دریافت کرده! پیام شکایت شهروندان از حضور موش در خانه و خیابان. وفور آنها، حتی مدیران شهرداری نیویورک را نگران شیوع بیماری ها و راه های کنترل آن کرده است. گزارش شیده رضایی