تغییر کاربری یک توالت عمومی در نیویورک با هدف کاهش مرگ معتادان تزریقی

30 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا، در شهر نیویورک، به تازگی، با تغییر کاربری یکی از دستشویی- توالت های عمومی، محلی مناسب و بهداشتی برای تزریق معتادان مواد مخدر ایجاد شده است. هدف از این کار،کاهش دادن آسیب و مرگ و میر معتادان تزریقی است.