آزماش واکنش به حوادث در متروی نیویورک: پخش گاز بی رنگ و بو

21 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت امنیت داخلی آمریکا از انجام یک آزمایش در ایستگاه های شلوغ متروی نیویورک برای مطالعه واکنش به حوادث منجر به آلودگی در سیستم قطار زیر زمینی این شهر خبر داد.