شاخص‌های بورس نیویورک روز چهارشنبه را با اندکی سقوط آغاز کردند

25 دی 1399