فرماندار نیویورک از تظاهرکنندگان خواست مسئولانه تست کرونا بدهند؛ احتمال افزایش آمار ابتلا

17 خرداد 1399