نگاهی به هفته مد لباس های زنانه در نیویورک

27 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به هفته مد لباسهای زنانه نیویورک سری می زنیم که به تازگی آغاز شده و جدیدترین کلکسیون ونگ تائو، طراح چینی را تماشا می کنیم که از قضا دختر کوچک دونالد ترامپ یکی از هواداران پر و پا قرص او است.