استقبال نیویورکی‌ها از خلوتی شهر در آستانه نشست سالانه سازمان ملل؛ کاهش ترافیک به خاطر نشست‌های مجازی

28 شهریور 1399