کنی آیلند، جزیره ای که از یک منقطه کشاورزی در نیویورک به پاتوق تفریحی تبدیل شد

19 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنی آیلند، که جزیره ای با زمین های کشاورزی در نزدیکی بروکلین نیویورک بود، در اوایل قرن بیستم به یک مرکز تفریحی تبدیل شد. این جزیره با سرمایه گذاری‌های تازه، همچنان ویژگی خود را حفظ کرده است.