نمایشگاه "دنیای ربات" در نیویورک

07 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در شهر نیویورک نمایشگاهی با عنوان "دنیای ربات" گشایش یافته است که طرز کار و موارد استفاده از ربات را نشان می دهد. برگزارکنندگان این نمایشگاه بر این باورند که دنیای آینده، دنیای ربات ها خواهد بود، نه به عنوان جانشین، بلکه به عنوان همکار با کارکنان دیگر.