متهم بمب‌گذاری نیویورک و نیوجرسی کیست

30 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عامل بمبگذاری های نيويورک در حال حاضر به اتهام ۵ مورد اقدامات جنايی و تيراندازی به دو مأمور پليس در بازداشت است و خود به دليل جراحات ناشی از شليک تير از سوی مأموران انتظامی در بيمارستان به سر می برد.