نوسان دلار و آشفتگی بازار مسکن ایران

03 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آثار نوسانات ارزی در ایران ؛ امروز بیش از هر چیز در بازار مسکن مشاهده می شود.بر اساس تازه ترین گزارش ها نوسانات دلار در یک هفته گذشته سبب شده است تا فروشندگان مسکن در تعیین قیمت تجدید نظر کرده ، و قیمت بالاتری را طلب می کنند. گزارش از وفا آذربهاری