نوسان دلار عرصه را بر دولت تنگ کرده است

15 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نوسان شدید ارزی در ایران، عرصه را بر دولت نیز تنگ کرده است. معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهوری گفته است، قیمت دلار در بودجه سال آینده مشخص نیست. احمد علوی ، کارشناس اقتصاد مالی و استاد دانشگاه در سوئد ، در گفت و گو با وفا آذربهاری ، اظهارات این مقام دولتی را ، نشانه فلج شدن دولت ارزیابی می کند.