نوسان ارز مسکن مهر را گران کرد

20 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نرخ مسکن مهر پس از ماه‌ها گمانه‌زنی سرانجام افزایش یافت. این طرح دولتی که در آغاز «بر تامین مسکن مناسب برای آحاد جامعه به خصوص اقشار کم در آمد» تاکید داشت، به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بی برنامه گی دولت با افزایش قیمت روبرو شده است. گزارش از وفا آذربهاری.