نوروز و دیپلماسی غذا در مناسبات ایرانیان و آمریکاییان

30 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نوروز امسال، در مناسبات مردمی میان ایرانیان و آمریکاییان، راه را برای دیپلماسی جدیدی باز کرده است که بعضی از آمریکاییان ایرانی تبار، با اشاره به نتایج مثبت دیپلماسی ورزش، به آن عنوان دیپلماسی غذا داده اند