نوروز در گالری سکلر

30 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش تانیا دربند خبرنگار هنری صدای آمریکا از پنجمین سالگرد جشنهای نوروزی در گالری سکلر، وابسته به موزه ملی اسمیتسونیون در واشنگتن.