نورورز در جهان

02 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جشن و سرور فرارسیدن نورورز باستانی سال نو و بهار همچنان در جهان ادامه دارد. علاوه بر ایران و افغانستان نوروز در تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در میان کرد تباران و همچنین بخشی از اروپا جشن گرفته می شود. pkg_