نوکیشان مسیحی، خطر بازگشت به ایران

18 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نوکیشان مسیحی ایران ، کسانی که دین خود را تغییر می دهند و این تغییر دین چندان هم برایشان بی دردسر نیست. در ایران ، دادگاهها حتی می توانند حکم اعدام بخاطر ارتداد برایشان صادر کنند .گروهی نیز ناچار به ترک کشورشان می شوند.اما همیشه این پناهندگان با روی خوش روبرو نمی شوند. رضا ( امانوئل) جباری یکی از این نوکیشان مسیحی در سوئد به صدای آمریکا می گوید که او و تعدادی دیگر از نوکیشان مسیحی در خطر بازگرداندن به ایران قرار دارند