دانشمندان تلاش برای یافتن منشاء «ماده تاریک» را آغاز کرده اند

14 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آزمایشگاه سرن در مرز کشور سوئیس و فرانسه واقع شده است. این مرکز یکی از با سابقه ترین و پیشرفته ترین آزمایشگاه های تحقیقات فیزیک بنیادی در جهان است.دانشمندان سرن یکی از پیچیده ترین آزمایشهای انجام گرفته در تاریخ بشر را در این آزمایشگاه انجام دادند. گزارش آرش اعلايی