نوآوری در طراحی جواهرات با تلفیق هنر و ادبیات ایرانی

18 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شاید بشود گفت هنر مدرن و مینیمالیست و سنت و ادبیات فارسی در تضاد با یکدیگرند. و البته یکی از قوانین دنیای هنر این است که المانهایی که با هم در تضاد هستند، وقتی در کنار همدیگر قرار داده میشوند نتیجه زیبا و جذاب خواهد بود.