ادامه نارضایتی پرستاران نسبت به وضعیتشان

09 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرستاران، تسلط تفکر پزشک سالار در وزارت بهداشت جمهوری اسلامی را عامل اصلی تبعیض علیه خود می دانند و افزایش کیفیت خدمات سیستم بهداشتی را در گرو حل مشکلات پرستاران می بینند.