تاثیر مذاکرات اتمی بر زندگی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور

09 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در شرایطی که طرفین مذاکره به توافق نهایی بیش از پیش نزدیک شده اند، گروه‌های مختلفی از مردم، نگاه به آینده این توافق دارند. از جمله دانشجویان ایرانی، که در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند، یا قصد دارند تحصیلاتشان را ادامه دهند. گزارش از آرش سیگارچی.