اتلاف وقت جایز نیست

30 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مذاکرات فنی برای تنظیم ضمائم توافقی نهائی از ۴شنبه ۳۰ اردیبهشت در وین شروع شد. هلگا اشمید، نماینده اتحادیه اروپا، و عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزارت خارجه ایران، نیز به گفتگو می نشینند. این گفتگوها تا جمعه ادامه دارد.